Analiza [datelor]

Analiza datelor este un proces de inspectare, curățare, transformare și modelare a datelor cu scopul de a descoperi informații utile, de a informa concluziile și de a sprijini luarea deciziilor. Analiza datelor include identificarea tendințelor și realizarea de predicții sau inferențe.

https://www.csteachers.org/