Bit

Bit este o abreviere pentru „cifră binară” (binary digit) , cea mai mică informație folosită de un computer. Fiecare bit este fie un 1, fie un 0, care sunt cifrele binare care formează limbajul computerului. Biții sunt literalmente fundația pe care se construiește informatica. În calculul modern, informațiile sunt stocate și procesate la o scară cu ordine de mărime mai mare decât biții individuali. Vedeți rata de conversie de mai jos pentru a contextualiza mai bine dimensiunea unui bit:

  • 1 Byte = 8 bits
  • 1 Kilobyte = 1,024 bytes
  • 1 Megabyte = 1,024 kilobytes
  • 1 Gigabyte = 1,024 megabytes