Cod, Codificare[Planificare]

Cod: Orice set de instrucțiuni exprimate într-un limbaj de programare.

Codificare: Acțiunea de a scrie programe de calculator într-un limbaj de programare.