Condițional

O caracteristică a unui limbaj de programare care efectuează calcule sau acțiuni diferite, în funcție de faptul dacă o condiție booleană/logică specificată de programator este evaluată drept adevărată sau falsă. [MDESE, 2016]
(Un condițional se poate referi la o declarație condițională, o expresie condițională sau un construct condițional.)