Etichetă/Netiquette digitală

Utilizarea tehnologiilor digitale într-o manieră care să fie respectuoasă față de ceilalți